Servis

Servis

Společnost YBUX poskytuje záruční a pozáruční servis dodávaných přístrojů, provádí jejich preventivní bezpečnostně-technickou kontrolu (PBTK), kalibraci vestavěných měřidel a veškeré další úkony běžné údržby dle § 65 a § 68 Zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích.

Servis je poskytován na základě:
  • živnostenského oprávnění Opravy, revize a kalibrace elektrických přístrojů
  • školení u výrobce nebo autorizace výrobcem
  • kvalifikace servisních pracovníků podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice
  • ohlášení činnosti Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 26 Z. č. 268/2014 Sb.

Odbornou údržbu zdravotnických prostředků upravuje § 65 Zákona o zdravotnických prostředcích č. 268/2014 Sb.:

(1) Odbornou údržbou se rozumí realizace pravidelných bezpečnostně technických kontrol a dalších úkonů směřujících k zachování bezpečnosti a plné funkčnosti zdravotnického prostředku.

(2) Součástí odborné údržby je dále provádění elektrické kontroly zdravotnického prostředku, který je elektrickým zařizením.

(3) Odborná údržba se provádí u zdravotnického prostředku s ohledem na jeho zatřídění do rizikové třídy, v rozsahu a četnosti stanovené výrobcem. Pokud výrobce nestanoví četnost odborné údržby u zdravotnického prostředku, který je připojen ke zdroji elektrické energie, provádí se odborná údržba minimálně každé 2 roky.

Vzdálená servisní podpora:
Pokud potřebujete naši asistenci se softwarem, který jsme dodávali (např.: Octax NaviLase, Octax Log&Guard, K-Systems K-Link, …) stáhněte si jeden z následujících programů, spusťte jej a telefonicky nás kontaktujte.
Kontakty pro servis, PBTK a kalibrace:
  • Brno: tel. 602 156 98, 602 662 434
  • Praha: tel. 723 435 410