Servis

Servis

Společnost YBUX poskytuje záruční a pozáruční servis dodávaných přístrojů, provádí jejich bezpečnostně-technickou kontrolu (BTK), kalibraci vestavěných měřidel a veškeré další úkony běžné údržby dle § 65 a § 68 Zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích.

Servis je poskytován na základě:
  • živnostenského oprávnění Opravy, revize a kalibrace elektrických přístrojů
  • školení u výrobce nebo autorizace výrobcem
  • kvalifikace servisních pracovníků podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice
  • ohlášení činnosti Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 26 Z. č. 268/2014 Sb.

Bezpečnostně-technické kontroly zdravotnických prostředků upravuje § 65 Zákona o zdravotnických prostředcích č. 268/2014 Sb.:

(1) Bezpečnostně-technickou kontrolou se rozumí realizace pravidelných bezpečnostně technických kontrol a dalších úkonů směřujících k zachování bezpečnosti a plné funkčnosti zdravotnického prostředku.

(2) Součástí bezpečnostně-technické kontroly je dále provádění elektrické kontroly zdravotnického prostředku, který je elektrickým zařizením.

(3) Bezpečnostně-technická kontrola se provádí u zdravotnického prostředku s ohledem na jeho zatřídění do rizikové třídy, v rozsahu a četnosti stanovené výrobcem. Pokud výrobce nestanoví četnost bezpečnostně-technické kontroly u zdravotnického prostředku, který je připojen ke zdroji elektrické energie, provádí se bezpečnostně-technická kontrola minimálně každé 2 roky.

Kontakty pro servis, BTK a kalibrace:
  • telefon +420 602 156 898 (od 8 do 16 hodin ve všední dny)
  • e-mail servis (at) ybux.eu
  • servisní formulář zde ↓ ↓