Profil

Vize

Dosažení dlouhodobého partnerství se zákazníky i s výrobci PZT

Kvalitou nabízených produktů a služeb se stát
nepostradatelným obchodním partnerem pro zákazníky
a jedním z market-leaderů.

Profil společnosti

Druhy činnosti

  • Klasická distribuce produktů od zastupovaných výrobců, včetně zákaznické a technické podpory
  • Komplexní dodávky vedoucí k dosažení organizačních a finančních úspor pro zákazníky / investory
  • Servis, údržba a kalibrace: tým proškolených servisních techniků pokrývá všechny regiony

Obory

  • Asistovaná reprodukce: centra AR, spotřební materiál, přístroje, vybavení, školení, konzultace
  • Patologie a cytologie: imunohistochemie, speciální barvení, přístroje a vybavení laboratoře
  • Molekulární genetika a cytogenetika: diagnostické kity, laboratorní reagencie, přístroje a vybavení

Historie

2016 Pobočka Maďarsko
2013 Pobočka Rumunsko
2010 Molekulární Genetika / Cytogenetika
2001 Patologie / Cytologie
2001 Pobočka Slovensko
1996 Asistovaná Reprodukce / IVF
1996 Založení firmy

Kvalita

Od roku 2009 systém řízení kvality ISO 9001, aplikovaný na hlavní obory činnosti:

  • Distribuce a servis speciální zdravotnické techniky
  • Montáž, opravy a revize elektrických zařízení

Od roku 2012 externí finanční audit.

Motto:

JEDNOU? ZNOVU. STÁLE!
art06

Komplexní dodávky YBUX:
Instalováno více než 20 center asistované reprodukce

art11

Komplexní dodávky YBUX:
Záruka funkčnosti celku z komponent od různých výrobců

art04

Komplexní dodávky YBUX:
Výběr z alternativních konfigurací podle finančních možností a zvláštních požadavků