Patologie a cytologie

Protilátky pro imunohistochemii

YBUX je exkluzivním distributorem německého výrobce protilátek a reagencií pro patologii, firmy DCS Diagnostics v Česku a na Slovensku.

Katalog DCS Diagnostics v češtině poskytujeme v tištěné podobě všem našim zákazníkům nebo na vyžádání. Pokud nemáte aktuální verzi katalogu, využijte například kontaktní formulář zde na webu →

V katalogu jsou zařazeny i ilustrační fotografie barvení s příslušnými protilátkami a krátká informace o protokolu pro příslušnou protilátku, tj. orientační rozsah ředění primární protilátky (pro parafínové řezy) a doporučená metoda odmaskování antigenu:

HIER s citrátovým pufrem citrát pH 6
HIER s pufrem EDTA EDTA pH 8 / 9
Enzymatické odmaskování pepsin / proteáza aj.

Téměř všechny protilátky DCS jsou vyvinuty pro reakci s lidským antigenem. Pro řadu protilátek je známa i reaktivita pro jiné druhy; tyto informace jsou dostupné na vyžádání nebo jsou uvedené v datových listech k jednotlivým protilátkám.

Myší monoklonální protilátka, izotyp IgG1 kappa

Klon: Er-Pr8

Dostupné formáty:

Objednací číslo Forma / Ředění Balení
PI805C002 Koncentrát / 1:50 - 1:200 0,2 ml
PI805C01 Koncentrát / 1:50 - 1:200 1,0 ml
PI805R06 RTU 6,0 ml

Králičí monoklonální protilátka

Klon: EPR17341

Dostupné formáty:

Objednací číslo Forma / Ředění Balení
TI401C002 Koncentrát / 1:25 - 1:50 0,2 ml
TI401C01 Koncentrát / 1:25 - 1:50 1,0 ml
TI401R06 RTU 6,0 ml
Králičí monoklonální protilátka

Klon: 13H4

Charakteristika:

Exprese proteinu P504S se vyskytuje v adenokarcinomu prostaty, nikoliv však v benigní prostatické tkáni. Byl též zjištěn jeho výskyt v premaligních lezích prostaty (PIN, atypická adenomatózní hyperplazie prostaty). AMACR může být použit jako pozitivní marker pro PIN, užitečný je rovněž při potvrzení diagnózy z malých ložisek karcinomu prostaty při punkční biopsii. Kromě adenokarcinomu prostaty AMACR exprimuje i u dalších karcinomů – hepatom, karcinom prsu, nádor pankreatických ostrůvků a desmoplastický malý kulatobuněčný nádor. AMACR se nejčastěji používá v panelu protilátek společně s p63 a CK HMW.

Dostupné formáty:

Objednací číslo Forma / Ředění Balení
PI915C002 Koncentrát / 1:50 - 1:200 0,2 ml
PI915C01 Koncentrát / 1:50 - 1:200 1,0 ml
PI915R06 RTU 6,0 ml

Králičí polyklonální protilátka (PI049)

Myší monoklonální protilátka (PI400)
Klon: 1.1

Charakteristika:

Jedním ze standardních markerů pro plicní karcinomy skvamózních buněk je protein p63. Je charakterizován velmi vysokou citlivostí na karcinomy dlaždicových buněk, ale občas také reaguje s adenokarcinomy (až do 30 % případů).

Nedávné studie ukazují stejnou senzitivitu, ale mnohem vyšší specificitu pro karcinomy dlaždicových buněk plic pro p40 v porovnání s p63. Stanovení p40 může sloužit jako užitečný marker pro diagnózu spinocelulárních karcinomů plic; zvláště pro jejich diferenciaci od plicních adenokarcinomů je vhodnější než stanovení p63.

Dostupné formáty:

Varianta Objednací číslo Forma / Ředění Balení
Králičí polyklonální protilátka PI049C002 Koncentrát / 1:100 - 1:200 0,2 ml
Králičí polyklonální protilátka PI049C01 Koncentrát / 1:100 - 1:200 1,0 ml
Králičí polyklonální protilátka PI049R06 RTU 6,0 ml
Myší monoklonální protilátka, klon 1.1 PI400C002 Koncentrát / 1:50 - 1:100 0,2 ml
Myší monoklonální protilátka, klon 1.1 PI400C01 Koncentrát / 1:50 - 1:100 1,0 ml
Myší monoklonální protilátka, klon 1.1 PI400R06 RTU 6,0 ml
Myší monoklonální protilátka

Klon: KCG1.1

Charakteristika:

Imunohistochemické studie odhalily vysoké hladiny exprese Napsinu A v lidských plicích a ledvinách, ale nízké exprese ve slezině. Napsin A je exprimován u pneumocytů typu II a u adenokarcinomů plic. Vysoká specificita exprese Napsinu A u adenokarcinomů plic je užitečná pro rozlišení primárních adenokarcinomů plic od adenokarcinomů jiných orgánů.

Dostupné formáty:

Objednací číslo Forma / Ředění Balení
NI859C002 Koncentrát 0,2 ml
NI859C01 Koncentrát 1,0 ml
NI859R06 RTU 6,0 ml
Myší monoklonální protilátka

Klon: SFI-1

Charakteristika:

Uroplakin-III je považován za specifičtější diferenciální marker pro metastázy karcinomů s nejasným primárním nádorem.

Dostupné formáty:

Objednací číslo Forma / Ředění Balení
UI825C002 Koncentrát / 1:20 - 1:30 0,2 ml
UI825C01 Koncentrát / 1:20 - 1:30 1,0 ml
UI825R06 RTU 6,0 ml
Aktuálně DCS nabízí více než 350 primárních protilátek. Objednávejte dle katalogu nebo nás kontaktujte.

Infolinka (patologie):
☏ +420 702 182 255

Fixace bez formalínu

HOPE® fixace od dodavatele DCS Diagnostics (www.dcsdiagnostics.de) představuje novou možnost fixace tkání. Je vhodná k fixování tkání pro IHC a molekulární patologii. Tkáňová morfologie i makromolekuly jsou zachovány ve své nativní struktuře.

Při použití fixativa HOPE® je nejprve tkáň fixována v roztoku HOPE® I.
Následně je tkáň promyta ve směsi acetonu a roztoku HOPE® II.
Posledním krokem je dehydratace čistým acetonem a zalití tkáně do parafínu.
Při tomto zpracování nejsou použity aldehydy (formalín, glutaraldehyd) a nedochází proto k zesíťování molekulárních struktur ve tkáních.

 • IHC na parafínových řezech bez nutnosti odmaskování antigenů před aplikací primární protilátky
 • IHC na vzorcích fixovaných v parafínu, s protilátkami vyhrazenými dosud jen pro kryořezy
 • Na rozdíl od formalínu zamezuje přefixování tkáně
 • Zachovává strukturu nukleových kyselin, např. pro PCR a RT-PCR
 • Omezuje použití toxických reagencií - kromě parafínu je třeba jen aceton a netoxické HOPE® fixativum
Objednací číslo Název Balení
HL001R500 HOPE® I 1 x 500 mL (cca 100 fixací)
HL001R2500 HOPE® I 1 x 2500 mL (cca 500 fixací)
HL006R035 HOPE® I Kit 1 Balení 35 nádobek s bezpečnostním uzávěrem, předplněných 5 mL HOPE® I
HL002C001 HOPE® II 1 x 1 mL (cca 100 fixací)
HL007R010 HOPE® Starter Kit 10 nádobek s bezpečnostním uzávěrem, předplněných 5 mL HOPE® I
1x 1 mL HOPE® II
200g Low Melting Parafin
PL003S2K Parafín, Low Melting 1 x 2 kg (pro cca 200 bločků)
VL004S100 Fixační nádobka 1 balení (100 ks)
UL005S100 Bezpečnostní uzávěr 1 balení (100 ks)

Infolinka (patologie):
☏ +420 702 182 255

Odmaskování antigenů

V 90. letech byla zavedena do rutinní praxe metoda teplem indukovaného odmaskování antigenů ve formalínem fixovaných parafínových řezech. Metoda je založena na ohřevu formalínem fixovaných řezů tkáně ve vodném roztoku, čímž ve tkáni dochází k opětovnému uvolnění antigenů, které byly při fixaci zablokovány. Tyto epitopy se pak stávají přístupnými k navázání příslušných protilátek. Pro teplem indukované odmaskování je možné použít zařízení jako např. mikrovlnná trouba, autokláv, tlakový hrnec nebo vodní lázeň. Rozdíl mezi těmito metodami je zejména ve stupni standardizace a ve vlivu na výslednou morfologii tkáně.

 • Kyvetu naplňte odmaskovacím pufrem (dle doporučení v datovém listu k protilátce), umístěte do cirkulační vodní lázně a předehřejte na 96 - 98 °C.
 • Vložte do kyvety odparafínová sklíčka a inkubujte 30 minut.
 • Vyjměte kyvetu s vloženými sklíčky a nechte 20 minut chladit při pokojové teplotě (RT).
 • Pokračujte dále dle protokolu k příslušné protilátce.

Kromě působení horkých roztoků pufrů je možné odmaskování epitopů provést i pomocí enzymů. K tomuto účelu se velmi často používá pepsin. Ve srovnání s jinými proteolytickými enzymy (ficin, trypsin) působí agresivněji.

Objednací číslo Název Balení
CL009C100 Citrátový pufr (pH6) 100 mL, 10x koncentrát
CL009C500 Citrátový pufr (pH6) 500 mL, 10x koncentrát
EL008C100 EDTA pufr (pH8) 100 mL, 10x koncentrát
EL008C500 EDTA pufr (pH8) 500 mL, 10x koncentrát
EL010C100 EDTA pufr (pH9) 100 mL, 10x koncentrát
EL010C500 EDTA pufr (pH9) 500 mL, 10x koncentrát
PL000R015 Pepsin 15 mL, RTU, stabilizovaný (150 testů)
PL000R050 Pepsin 50 mL, RTU, stabilizovaný (500 testů)

Infolinka (patologie):
☏ +420 702 182 255

Další reagencie pro imunohistochemii

Objednací číslo Název Balení
AL120R100 DCS Antibody diluent 100 ml RTU
AL120R500 DCS Antibody diluent 500 ml RTU
Parafínové pero s širokým hrotem

K použití i na vlhké sklíčko

Objednací číslo Název Balení
PAP Liquid Blocker ("PAP Pen") 1 kus
Objednací číslo Název Balení
WL583C0500 IHC promývací pufr 20× koncentrovaný, 500 ml
WL583C2500 IHC promývací pufr 20× koncentrovaný, 2 500 ml
WL600C2500 IHC promývací pufr pro automaty 10× koncentrovaný, 2 500 ml
WL585C0500 PBS pufr 20× koncentrovaný, 500 ml
WL585C2500 PBS pufr 20× koncentrovaný, 2 500 ml
WL586C0500 PBS/T pufr 20× koncentrovaný, 500 ml
WL586C2500 PBS/T pufr 20× koncentrovaný, 2 500 ml
WL587C0500 TBS pufr 20× koncentrovaný, 500 ml
WL587C2500 TBS pufr 20× koncentrovaný, 2 500 ml
WL588C0500 TBS/T pufr 20× koncentrovaný, 500 ml
WL588C2500 TBS/T pufr 20× koncentrovaný, 2 500 ml
Objednací číslo Název Balení
BL016R100 BiotinBlock RTU, 100 ml
BL016R020 BiotinBlock RTU, 20 ml
BL016R100 UniversalBlock* RTU, 6 ml
BL016R020 UniversalBlock* RTU, 100 ml
ML125R100 DCS Crystal MausBlock RTU, 2× 100 ml
ML125R015 DCS Crystal MausBlock RTU, 2× 15 ml
*Blokace nespecifických vazeb protilátky
DCS Crystal MausBlock je řešením známého problému "mouse-on-mouse". Toto blokovací činidlo bylo vyvinuto speciálně pro použití myších protilátek na vzorcích myší tkáně. Blokuje endogenní IgG a jiná nespecifická vazebná místa a přispívá tak ke zlepšení poměru signál/šum. DCS Crystal MausBlock lze použít s chromogenními i s fluorescenčními vizualizačními systémy.
Objednací číslo Název Balení
ML125R100 DCS Crystal MausBlock RTU, 2× 100 ml
ML125R015 DCS Crystal MausBlock RTU, 2× 15 ml
Objednací číslo Název Balení
EL017R120 Montovací médium na vodní bázi (vyšší viskozita) 120 ml
EL017R060 Montovací médium na vodní bázi (vyšší viskozita) 60 ml
EL018R120 Montovací médium na vodní bázi (nižší viskozita) 120 ml
EL018R060 Montovací médium na vodní bázi (nižší viskozita) 60 ml
EL019R015 Montovací médium fluorescenční 15 ml

Infolinka (patologie):
☏ +420 702 182 255

Vizualizace (IHC)

Detekční systémy DCS Diagnostics na principu interakce streptavidin / biotin spojují rychlou a snadnou aplikaci s vysokou senzitivitou při použití na parafínových řezech. I bez blokace nespecifických vazeb poskytují jasné barvení bez pozadí a skvrn.

Objednací číslo Název Balení
PD000RP Detection Line PolyLink-HRP
RTU
2 × 50 ml sekundární protilátka PolyLink
2 × 50 ml peroxidáza - konjugát
(1000 testů)
AD000RP Detection Line PolyLink-AP
RTU
2 × 50 ml sekundární protilátka PolyLink
2 × 50 ml alkalická fosfatáza - konjugát
(1000 testů)

Polymerové systémy 3. generace jsou složeny z malých podjednotek polymerů, které usnadňují penetraci do tkáně. Tento mechanismus umožňuje reprodukovatelně a velmi senzitivně detekovat i slabě exprimované cílové antigeny, a také výrazně snížit potřebnou koncentraci primární protilátky.

Polymerové systémy neobsahují streptavidin, avidin ani biotin, což zabraňuje vzniku nespecifického barvení.

Objednací číslo Název Balení
DD006ARAP Polymer pro dvojité barvení
(myší HRP a králičí AP)
6 ml (60 testů)
DD030ARAP Polymer pro dvojité barvení
(myší HRP a králičí AP)
30 ml (300 testů)
DD006APAR Polymer pro dvojité barvení
(králičí HRP a myší AP)
6 ml (60 testů)
DD030APAR Polymer pro dvojité barvení
(králičí HRP a myší AP)
30 ml (300 testů)
PD000EP SuperVision 1 HRP
(myš / králík) Jednokrokový polymerový systém
s konjugovanou křenovou peroxidázou
2 × 50 ml polymer s HRP (1000 testů)
PD050EP SuperVision 1 HRP
(myš / králík) Jednokrokový polymerový systém
s konjugovanou křenovou peroxidázou
1 × 50 ml polymer s HRP (500 testů)
PD000EPKIT SuperVision 1 HRP-Kit
(myš / králík) Jednokrokový polymerový systém
s konjugovanou HRP + chromogen
2 × 50 ml polymer s HRP
6 ml DAB koncentrát
100 ml substrátový pufr
(1000 testů)
AD000EP SuperVision RED 1 AP
(myš / králík) Jednokrokový polymerový systém
s konjugovanou alkalickou fosfatázou (AP)
2 × 50 ml polymer s AP (1000 testů)
AD000EPKIT SuperVision RED 1 AP-Kit
(myš / králík) Jednokrokový polymerový systém
s konjugovanou AP + chromogen
2 × 50 ml polymer s AP
3 ml PermaRot koncentrát
100 ml substrátový pufr
(1000 testů)
PD000POL SuperVision 2 HRP
(myš / králík) Dvoukrokový polymerový systém
s konjugovanou křenovou peroxidázou
2 × 50 ml polymer (zesilovač)
2 × 50 ml polymer s HRP
(1000 testů)
PD050POL SuperVision 2 HRP
(myš / králík) Dvoukrokový polymerový systém
s konjugovanou křenovou peroxidázou
1 × 50 ml polymer (zesilovač)
1 × 50 ml polymer s HRP
(500 testů)
PD000POLKIT SuperVision 2 HRP
(myš / králík) Dvoukrokový polymerový systém
s konjugovanou HRP + chromogen
2 × 50 ml polymer (zesilovač)
2 × 50 ml polymer s HRP
6 ml DAB koncentrát
(1000 testů)
AD000POL SuperVision 2 AP
(myš / králík) Dvoukrokový polymerový systém
s konjugovanou alkalickou fosfatázou (AP)
2 × 50 ml polymer (zesilovač)
2 × 50 ml polymer s AP
(1000 testů)
AD050POL SuperVision 2 AP
(myš / králík) Dvoukrokový polymerový systém
s konjugovanou alkalickou fosfatázou (AP)
1 × 50 ml polymer (zesilovač)
1 × 50 ml polymer s AP
(500 testů)
AD000KIT SuperVision RED 2 AP-Kit
(myš / králík) Dvoukrokový polymerový systém
s konjugovanou AP + chromogen
2 × 50 ml polymer (zesilovač)
2 × 50 ml polymer s AP
3 ml PermaRot koncentrát
(1000 testů)
AD050KIT SuperVision RED 2 AP-Kit
(myš / králík) Dvoukrokový polymerový systém
s konjugovanou AP + chromogen
1 × 50 ml polymer (zesilovač)
1 × 50 ml polymer s AP
6 ml PermaRot koncentrát
(500 testů)

Polymerové systémy DCS SuperVision Single Species na bázi mikropolymerů se vyznačují zlepšenou penetrací do tkáně, a tím zvýšením senzitivity a reprodukovatelnosti detekce struktur s nízkou expresí v tkáni. Jsou navržené speciálně pro použití s kozími, potkaními, myšími a králičími primárními protilátkami.

Tyto systémy jsou dostupné jak v rychlé jednostupňové verzi, tak ve vysoce citlivé dvoustupňové variantě. Kombinace vizualizace pomocí křenové peroxidázy (HRP) a alkalické fosfatázy (AP) umožňuje rychlé a jednoduché vícečetné barvení.

Objednací číslo Název Balení
PD000EP-M SuperVision 1 HRP Single Species
Jednokrokový polymerový systém s konjugovanou HRP, myš
2 × 50 ml polymer s HRP (myš)
(1000 testů)
PD000EP-K SuperVision 1 HRP Single Species
Jednokrokový polymerový systém s konjugovanou HRP, králík
2 × 50 ml polymer s HRP (králík)
(1000 testů)
PD000EP-R SuperVision 1 HRP Single Species
Jednokrokový polymerový systém s konjugovanou HRP, potkan
2 × 50 ml polymer s HRP (potkan)
(1000 testů)
PD000EP-Z SuperVision 1 HRP Single Species
Jednokrokový polymerový systém s konjugovanou HRP, koza
2 × 50 ml polymer s HRP (koza)
(1000 testů)
AD000EP-M SuperVision 1 AP Single Species
Jednokrokový polymerový systém s konjugovanou HRP, myš
2 × 50 ml polymer s AP (myš)
(1000 testů)
AD000EP-K SuperVision 1 AP Single Species
Jednokrokový polymerový systém s konjugovanou HRP, králík
2 × 50 ml polymer s AP (králík)
(1000 testů)
AD000EP-R SuperVision 1 AP Single Species
Jednokrokový polymerový systém s konjugovanou HRP, potkan
2 × 50 ml polymer s AP (potkan)
(1000 testů)
AD000EP-Z SuperVision 1 AP Single Species
Jednokrokový polymerový systém s konjugovanou HRP, koza
2 × 50 ml polymer s AP (koza)
(1000 testů)
PD000POL-M SuperVision 2 HRP Single Species
Dvoukrokový polymerový systém s konjugovanou HRP, myš
2 × 50 ml polymer (zesilovač)
2 × 50 ml polymer s HRP
(1000 testů)
PD000POL-K SuperVision 2 HRP Single Species
Dvoukrokový polymerový systém s konjugovanou HRP, králík
2 × 50 ml polymer (zesilovač)
2 × 50 ml polymer s HRP
(1000 testů)
PD000POL-R SuperVision 2 HRP Single Species
Dvoukrokový polymerový systém s konjugovanou HRP, potkan
2 × 50 ml polymer (zesilovač)
2 × 50 ml polymer s HRP
(1000 testů)
PD000POL-Z SuperVision 2 HRP Single Species
Dvoukrokový polymerový systém s konjugovanou HRP, koza
2 × 50 ml polymer (zesilovač)
2 × 50 ml polymer s HRP
(1000 testů)
AD000POL-M SuperVision 2 AP Single Species
Dvoukrokový polymerový systém s konjugovanou HRP, myš
2 × 50 ml polymer (zesilovač)
2 × 50 ml polymer s AP
(1000 testů)
AD000POL-K SuperVision 2 AP Single Species
Dvoukrokový polymerový systém s konjugovanou HRP, králík
2 × 50 ml polymer (zesilovač)
2 × 50 ml polymer s AP
(1000 testů)
AD000POL-R SuperVision 2 AP Single Species
Dvoukrokový polymerový systém s konjugovanou HRP, potkan
2 × 50 ml polymer (zesilovač)
2 × 50 ml polymer s AP
(1000 testů)
AD000POL-Z SuperVision 2 AP Single Species
Dvoukrokový polymerový systém s konjugovanou HRP, koza
2 × 50 ml polymer (zesilovač)
2 × 50 ml polymer s AP
(1000 testů)

Pro výzkum a veterinární patologii nabízíme DCS vizualizační systémy Crystal HRP / AP, které jsou postaveny na mikropolymerech nejnovější generace pro vysoce senzitivní barvení s minimálním pozadím. Dvoukrokové polymerové systémy Crystal HRP / AP neobsahují biotin a jsou vyvinuté speciálně pro detekci myších protilátek v myší tkáni.

Reagencie Crystal A a Crystal B blokují reakci sekundární protilátky s endogenním myším imunoglobulinem IgG a umožňují tak efektivní detekci antigenu pomocí myší primární protilátky v myší tkáni.

Kity se dodávají jako RTU a obsahují blokátor endogenních myších antigenů DCS Crystal a polymerový systém.

Objednací číslo Název Balení
PD000MB Crystal HRP
Dvoukrokový polymerový systém s konjugovanou HRP
pro vizualizaci myších protilátek v myší tkáni
100 ml Crystal Ms-Block A+B
2 × 50 ml polymer (zesilovač)
2 × 50 ml polymer s HRP
(1000 testů)
PD015MB Crystal HRP
Dvoukrokový polymerový systém s konjugovanou HRP
pro vizualizaci myších protilátek v myší tkáni
15 ml Crystal Ms-Block A+B
15 ml polymer (zesilovač)
15 ml polymer s HRP
(150 testů)
AD015MB Crystal AP
Dvoukrokový polymerový systém s konjugovanou AP
pro vizualizaci myších protilátek v myší tkáni
15 ml Crystal Ms-Block A+B
15 ml polymer (zesilovač)
15 ml polymer s AP
(150 testů)
DCS nabízí substráty / chromogeny pro použití s křenovou peroxidázou (HRP) nebo alkalickou fosfatázou (AP) v imunohistochemickém barvení i v jiných metodách. Tyto kity jsou koncipovány tak, aby jejich použití bylo snadné, rychlé a bezpečné a aby se minimalizovalo riziko vzniku chyb. Obvzlášť robustní je jednosložkový systém pro AEC. Pro použití s alkalickou fosfatázou nabízíme organické chromogeny FancyRed a PermaRot.
Objednací číslo Název Balení
FC188C100 FancyRed třísložkový kit 100 ml chromogen FancyRed
100 ml substrátový pufr
200 ml zesilovač
(1000 testů)
FC188C050 FancyRed třísložkový kit 50 ml chromogen FancyRed
50 ml substrátový pufr
100 ml zesilovač
(500 testů)
FC180C500 FastRed dvousložkový kit 100 ks tablety Fast Red
500 ml substrátový pufr
(5000 testů)
FC180C100 FastRed dvousložkový kit 20 ks tablety Fast Red
100 ml substrátový pufr
(1000 testů)
PC184C100 PermaRot dvousložkový kit
(permanentní červeň)
3 ml chromogen PermaRot
100 ml substrátový pufr
(1000 testů)
FC201C030 FancyGreen dvousložkový kit 1 ml chromogen FancyGreen
30 ml substrátový pufr
(300 testů)
Objednací číslo Název Balení
AC139R050 AEC jednosložkový systém RTU 50 ml (500 testů)
AC139R006 AEC jednosložkový systém RTU 6 ml (60 testů)
AC131C100 AEC dvousložkový kit
substrát + pufr
1000 ml (10000 testů)
DC137C999 DAB dvousložkový kit
substrát + pufr
1000 ml (10000 testů)
DC137C100 DAB dvousložkový kit
substrát + pufr
100 ml (1000 testů)
Objednací číslo Název Balení
AC133C002 AEC – chromogen 2,2 ml
PC132R100 AEC – substrátový pufr 100 ml
DC135C006 DAB – chromogen 6 ml
PC136R100 DAB – substrátový pufr 100 ml
FC179S020 FastRed – tablety 20 tablet
PC181R100 Naftolfosfátový pufr
(substrátový pufr pro tablety FastRed)
100 ml
Objednací číslo Protilátka
klon
Balení
FI834C002 Fibrinogen-FITC
králičí IgG - polyklonální
0,2 ml
FI834C01 Fibrinogen-FITC
králičí IgG - polyklonální
1,0 ml
II835C002 IgA-FITC
králičí Ig - polyklonální
0,2 ml
II835C01 IgA-FITC
králičí Ig - polyklonální
1,0 ml
II836C002 IgG-FITC
králičí Ig - polyklonální
0,2 ml
II836C01 IgG-FITC
králičí Ig - polyklonální
1,0 ml
II837C002 IgM-FITC
králičí Ig - polyklonální
0,2 ml
II837C01 IgM-FITC
králičí Ig - polyklonální
1,0 ml
KI830C002 Kappa Light Chain-FITC
králičí IgG - polyklonální
0,2 ml
KI830C01 Kappa Light Chain-FITC
králičí IgG - polyklonální
1,0 ml
LI831C002 Lambda Light Chain-FITC
králičí IgG - polyklonální
0,2 ml
LI831C01 Lambda Light Chain-FITC
králičí IgG - polyklonální
1,0 ml
CI838C002 C1q-FITC
králičí IgG - polyklonální
0,2 ml
CI838C01 C1q-FITC
králičí IgG - polyklonální
1,0 ml
CI832C002 C3c-FITC
králičí IgG - polyklonální
0,2 ml
CI832C01 C3c-FITC
králičí IgG - polyklonální
1,0 ml
CI833C002 C4c-FITC
králičí IgG - polyklonální
0,2 ml
CI833C01 C4c-FITC
králičí IgG - polyklonální
1,0 ml

Infolinka (patologie):
☏ +420 702 182 255

Speciální barvení

Histologické speciální barvení (Special Stains) umožňuje detekci a identifikaci patogenů v časné fázi patologické diagnostiky. Také je užitečným nástrojem pro diagnostiku a monitorování řady typů tumorů. Speciální barvení přináší nezávisle na dalších diagnostických metodách cenné informace a často poskytuje základní informace pro výběr následných imunohistochemických a molekulárně-patologických vyšetření. Proto jsou speciální barvení neodmyslitelnou součástí moderní diagnostiky. DCS nabízí ucelenou řadu reagencií pro speciální barvení v produktové řadě DCS ColourLine.
Objednací číslo Název Balení
AC501R125 AFB (Acid Fast Bacteria)
(Ziehl-Neelsenovo barvení)
125 ml (cca 400 testů)
AC515R250 Alciánová modř (pH 2,5) 250 ml (cca 800 testů)
AC502R500 Kongo červeň (Amyloid) 500 ml (cca 1600 testů)
CC509R125 Kalcium
(barvení podle von Kossy)
125 ml (cca 400 testů)
IC505R125 Berlínská (Pruská) modř
(Železo)
125 ml (cca 400 testů)
GC512R500 Giemsa (May-Grünwald) 500 ml (cca 1600 testů)
GC503R125 GMS 125 ml (cca 400 testů)
GC504R125 Gram (McDonald´s) 125 ml (cca 400 testů)
CC510R125 Koloidní železo 125 ml (cca 400 testů)
LC513R125 Luxolová modř (LFB) 125 ml (cca 400 testů)
OC506R125 Olejová červeň 125 ml (cca 400 testů)
PC514R125 PAS (Periodic Acid Schiff) 125 ml (cca 400 testů)
RC508R065 Retikulin (Gömori) 65 ml (cca 400 testů)
TC507R125 Massonův trichrom 125 ml (cca 400 testů)

Infolinka (patologie):
☏ +420 702 182 255

Laboratorní přístroje a příslušenství

Cirkulační vodní lázeň H70-H13 Heating Circulator

 • Objem: 7 l
 • Rozsah teploty: RT - 100 °C
 • Alarm přehřátí
 • Rozměry: 28 × 38 × 40 cm
 • Rozměr vstupního otvoru: 14 × 14,5 cm
 • Hloubka lázně: 15,5 cm
 • Externí i interní cirkulace
 • Systém pro snadné vypuštění lázně
 • Příznivá cena
Nerezový stojan do cirkulační vodní lázně
 • Kapacita 2 kyvety / 2×24 skel
 • Kompatibilní s cirkulační lázní H70-H13 a s dalšími typy (Dako, Julabo)
 • Objednací kód: NDL
Plastová kyveta do cirkulační vodní lázně
 • Kompatibilní s cirkulační lázní H70-H13 a s dalšími typy (Dako, Julabo)
 • Objem 240 ml
 • Kapacita 24 skel
 • Objednací kód: KDL1
Plastový držák na 24 skel do vodní lázně
 • Kompatibilní s cirkulační lázní H70-H13 a s dalšími typy (Dako, Julabo)
 • Kapacita 24 skel
 • Objednací kód: D24
Liquid Blocker ("PAP Pen")
 • Parafínové pero s širokým hrotem
 • K použití i na vlhké sklíčko
 • Balení: 1 kus
 • Objednací kód: PAP
Od našich partnerů Vám můžeme dodat i další vybavení do patologické laboratoře, např. příslušenství ke zpracování parafínových bloků.

Dodáváme sortiment výrobce Ohaus - váhy a obecné laboratorní vybavení:

Termostaty a inkubátory od různých výrobců: kontaktujte nás.

Infolinka (patologie):
☏ +420 702 182 255