Molekulární genetika a cytogenetika

IVD produkty a diagnostické soupravy

Diagnostický kit Elucigene CF-EU2v1: na 50 mutací v genu CFTR je unikátní jak pokrytím mutací nalézaných ve středoevropské populaci, tak precizním vyvážením reakčního mixu. Výsledky jsou snadno hodnotitelné na semi-kvantitativní úrovni.

Elucigene TRP-Fplus: Diagnostika trombofilních mutací.

Elucigene MFI a MFIplus: Detekce mikrodelecí souvisejících s mužskou neplodností ("AZF")

Další kity Elucigene na stránkách výrobce: www.elucigene.com

Diagnostické kity na bázi PCR nabízíme od německého výrobce Bioron (www.bioron.de). V sortimentu máme kity pro detekci patogenů a mutací souvisejících s onkologickou diagnostikou (BRAF, EGFR, KRAS, včetně pozitivních kontrol).

Nabízíme i real-time termocyklery v různých konfiguracích (48 nebo 96 jamek, 5-7 barevných kanálů aj.) od stejného dodavatele.

Infolinka (genetika):
☏ +420 725 459 899

Kultivační média pro cytogenetiku

Chang Amnio
kompletní médium pro prenatální vzorky (amniocentéza, choriové klky)

Chang Marrow
kompletní médium pro vzorky kostní dřeně a periferní krve.

Chang Medium MF
kultivační médium pro cytogenetiku bez přidaného mitogenu

Phytohemaglutinin

Kolcemid

Další produkty pro cytogenetiku od FUJIFILM Irvine Scientific

Infolinka (genetika):
☏ +420 725 459 899

NG PCR: termocykler nové generace

Inovativní systém pro PCR

 • Technologie tří dvojic výhřevných bloků a tenkostěnných PCR destiček umožňuje prakticky okamžitou změnu teploty vzorku v jamce.
 • Celkový čas PCR je zkrácen o dobu potřebnou k zahřívání a chlazení bloku a dále o čas ke stabilizaci teploty reakčního mixu.
 • Kompatibilní se všemi mastermixy
 • Limit: 30 cyklů / 3 teploty / 100 bp / 2 minuty
 • Pokročilé funkce: změna teploty / času mezi cykly, touchdown, stepdown, preamplifikace.
Termocykler NG-PCR je podle aktuálních informací kompatibilní se všemi polymerázami a PCR mixy. Pro funkčnost přístroje je nutné používat kompatibilní spotřební materiál MBS:
 • PCR destičky MBS microplates pro použití v plochém bloku ve formátech na 96 nebo 384 jamek, s čárovým kódem nebo bez něj, v různých barvách rámečku.
  96jamkové destičky jsou dostupné pro objemy 2-5 μl nebo 5-20 μl.
  Standardní rozměry destiček (rámeček, vzdálenost jamek) umožňují použití s pipetovacími automaty nebo multikanálovou pipetou.
 • Aluminiové zatavovací fólie k bezpečnému uzavírání destiček pomocí svářečky (heat-sealeru).
 • Pipetovací špičky se zpevněným hrotem na propíchnutí fólie a získání PCR produktu z destičky.
Katalogové číslo Popis
NGPCR1 NextGen PCR - přístroj
NGPCR0096D 96jamkové destičky MBS (10 ks)
NGPCR0096BD 96jamkové destičky MBS s čárovými kódy (10 ks)
NGPCRSeal10 Aluminiové zatavovací fólie (10 ks)
NGPCRTips96 Špičky s hrotem, (krabička 96 ks)
V902001 VTS Variable Temperature Sealer
(zatavovač na destičky, semiautomatický; výrobce Vitl)
V903001 MictoTS
(zatavovač na destičky, manuální; výrobce Vitl)

Nabízíme možnost krátkodobého zapůjčení přístroje za cenu spotřebního materiálu.

Pro bližší informace nás kontaktujte.

Infolinka (genetika):
☏ +420 725 459 899

Celogenomová amplifikace

One Step WGA Kit pro celogenomovou amplifikaci vyvinula německá firma Bioron na principu kombinace DOP-PCR (degenerated-oligo-primers PCR) s optimalizovanou sekvencí primeru a modifikovanou SD polymerázou. SD polymeráza má i "strand displacement" aktivitu podobně jako polymeráza fága Φ29, a je stabilní do teploty 92 °C. Amplifikace probíhá jednokrokově, během cca dvou hodin. Touto metodou lze získat fragmenty o délce až 3 kb z genomové DNA nebo amplifikovat templát fragmentovaný až na 100 bp. Kit obsahuje vše pro amplifikaci lidské DNA z jedné buňky nebo z malého množství buněk:
 • 2,5× master mix bez enzymu
 • 10 U/μl SD polymerázu
 • lidskou genomovou DNA jako pozitivní kontrolu
 • vodu v PCR kvalitě
Další informace na stránce výrobce (Bioron).
Katalogové číslo Popis Balení
108725 One Step WGA Kit 25 reakcí
108750 One Step WGA Kit 50 reakcí
108702 SD polymeráza, 10 U/μl 200 U
108710 SD polymeráza, 10 U/μl 1000 U
108800 SD polymeráza, 50 U/μl 1000 U
108850 SD polymeráza, 50 U/μl 5000 U
108902 SD polymeráza HotStart, 10 U/μl 200 U
108910 SD polymeráza HotStart, 10 U/μl 1000 U

Infolinka (genetika):
☏ +420 725 459 899

RNA technologie

 • směsi 30+ malých RNA k efektivní a specifické regulaci exprese cílových genů pomocí RNA interference (siRNA)
 • heterogenní směs siRNA efektivně snižuje nespecifické působení malých RNA
 • vysoká reproducibilita
 • záruka funkčnosti
 • stránky výrobce: www.sitoolsbiotech.com

Směsi biotinylovaných oligonukleotidů pro izolaci biomolekul na základě afinity k RNA.

Stránky výrobce: www.sitoolsbiotech.com

Infolinka (genetika):
☏ +420 725 459 899

Další reagencie pro molekulární biologii a cytogenetiku

Restrikční endonukleázy Bioron:
kompletní seznam na stránkách výrobce.
Polymerázy Bioron:
kompletní seznam na stránkách výrobce.
Pufry a reagencie pro FISH od Scigene
Katalogové číslo Popis Balení
2010-00-1 FISH Wash Buffer 1 4 litry (box)
2010-00-2 FISH Wash Buffer 2 4 litry (box)
2030-00-1 FISH Pretreatment Reagent (1M)
na bázi thiokyanatanu sodného
1 litr (láhev)
2030-00-2 FISH Pretreatment Reagent (1M)
na bázi thiokyanatanu sodného
4 litry (box)
2022-00-1 Stabilizovaný pepsin CytoZyme
bez reakčního pufru
5 ml (koncentrát)
2022-00-2 Stabilizovaný pepsin CytoZyme
bez reakčního pufru
20 ml (koncentrát)
2022-00-3 Stabilizovaný pepsin CytoZyme
bez reakčního pufru
100 ml (koncentrát)
2022-02-1 Stabilizovaný pepsin CytoZyme HC
bez reakčního pufru, vysoce koncentrovaný
5 ml (koncentrát)
2022-02-2 Stabilizovaný pepsin CytoZyme HC
bez reakčního pufru, vysoce koncentrovaný
20 ml (koncentrát)
2022-02-3 Stabilizovaný pepsin CytoZyme HC
bez reakčního pufru, vysoce koncentrovaný
100 ml (koncentrát)
2022-10-1 Reakční pufr CytoZyme
pro všechny formy pepsinu CytoZyme
250 ml
2022-10-2 Reakční pufr CytoZyme
pro všechny formy pepsinu CytoZyme
1 litr
2022-10-3 Reakční pufr CytoZyme
pro všechny formy pepsinu CytoZyme
4 litry
2020-00-1 CytoBond Removable Coverslip Sealant
lepidlo na krycí skla pro hybridizaci FISH
100 ml

Klasická kultivační média, např.:

 • DMEM
 • RPMI 1640
 • McCoy's
 • MEM

Další reagencie ke kultivaci:

 • L-Glutamin
 • HEPES
 • Trypsin
 • EDTA
 • antibiotika
 • PBS

Kompletní přehled na stránce výrobce - Irvine Scientific.

Infolinka (genetika):
☏ +420 725 459 899

Přístroje a vybaveníMalé laboratorní přístroje Ohaus (www.ohaus.com):
 • Laboratorní váhy
 • Centrifugy
 • Třepačky a inkubátory
 • NOVINKA: homogenizátor pro molekulární aplikace: DNA, RNA, proteiny, PCR, genová exprese Materiály: savčí tkáně, rostliny, semena rostlin, houby, kvasinky, bakterie a další.
 • Inkubátory Hybex: midi destičky, BAC čipy aj.
 • Hybridizační pece na western-blot
 • Hybridizační pece na čipy
 • Hybridizační pece na FISH
 • Hybridizátory FISH
 • Little Dipper procesor: automatické odmývání aCGH čipů a FISH skel

NextGen PCR: termocykler nové generace.

 • Kompletní PCR během několika minut
 • Kompatibilní se všemi mastermixy
 • Bližší informace v samostatném oddílu této stránky: link


Standardní PCR termocykler

 • 48 nebo 96 jamek
 • Dodavetel Bioron

Real-time PCR termocyklery RealLine

 • 48 nebo 96 jamek
 • 4 nebo 5 barevných kanálů
 • Dodavetel Bioron
 • Testovány s diagnostickými kity Bioron

Vodní lázně pro široké použití a příslušenství k vodním láznímInovativní a cenově dostupné PCR boxy a bezodtahové digestoře LabBubble

Infolinka (genetika):
☏ +420 725 459 899

Spotřební materiál

Katalogové číslo Popis
NGPCR0096D 96jamkové destičky MBS (10 ks)
NGPCR0096BD 96jamkové destičky MBS s čárovými kódy (10 ks)
NGPCRSeal10 Aluminiové zatavovací fólie (10 ks)
NGPCRTips96 Špičky s hrotem, (krabička 96 ks)Lyzační zkumavky do homogenizátoro Ohaus, rozlišené podle homogenizovaného materiálu:
 • Bakterie
  kat č. 30391402, 100 ks, bílý uzávěr
 • Kvasinky
  kat č. 30391404, 100 ks, žlutý uzávěr
 • Houby - buňky a mycelia
  kat č. 30391405, 100 ks, modrý uzávěr
 • "Měkké vzorky" - buněčné kultury, vzorky jater, mozku aj., tenké řezy houbových stélek a měkký rostlinný materiál
  kat č. 30391406, 100 ks, oranžový uzávěr
 • Rostlinný materiál
  kat č. 30391408, 100 ks, zelený uzávěr
 • Živočišný materiál - kolagenózní vzorky, tumory, svalová tkáň, plicní tkáň, hmyz aj.
  kat č. 30391409, 100 ks, červený uzávěr
 • Environmentální vzorky - sedimenty, substráty, biofilmy aj.
  kat č. 30391410, 100 ks, červený uzávěr
 • Sada vzorků: 2 zkumavky od každého typu, 14 ks celkem.
  kat č. 30391433


 • Sortiment zatavovacích fólií Vitl
 • Fólie pro termocykler NG-PCR

Infolinka (genetika):
☏ +420 725 459 899