Molekulární genetika a cytogenetika

IVD produkty a diagnostické soupravy

IVD diagnostické kity: QF-PCR (pro sekvenátory)

Diagnostický kit Elucigene CF-EU2v1: na 50 mutací v genu CFTR je unikátní jak pokrytím mutací nalézaných ve středoevropské populaci, tak precizním vyvážením reakčního mixu. Výsledky jsou snadno hodnotitelné na semi-kvantitativní úrovni.

Elucigene TRP-Fplus: Diagnostika trombofilních mutací.

Elucigene MFI a MFIplus: Detekce mikrodelecí souvisejících s mužskou neplodností ("AZF")

Další kity Elucigene na stránkách výrobce: www.elucigene.com

Diagnostické kity na bázi PCR (real-time PCR)

Diagnostické kity na bázi PCR nabízíme od německého výrobce Bioron (www.bioron.de). V sortimentu máme kity pro detekci patogenů a mutací souvisejících s onkologickou diagnostikou (BRAF, EGFR, KRAS, včetně pozitivních kontrol).

Nabízíme i real-time termocyklery v různých konfiguracích (48 nebo 96 jamek, 5-7 barevných kanálů aj.) od stejného dodavatele.

FISH sondy (mikrodeleční syndromy, onkodiagnostika, centromery)

Nabízíme FISH sondy od firmy Diagen.

Kity jsou certifikovány CE-IVD a jsou dostupné ve velikostech na 5 a 10 stanovení (50 μl a 100μl). Značení zelená / červená (ex/em 574/603 nm), případně aqua

Výrobce nabízí sondy pro mikrodeleční syndromy, centromerické sondy a lokusově specifické sondy na onkodiagnostiku.

Mikrodeleční syndromy:
 • 1p36
 • Prader Willi/Angelman SNRP
 • DiGeorge N25 22q
 • DiGeorge TBX1 22q
 • DiGeorge II 10p
 • Cri-Du Chat 5p
 • SHOX Xp
 • Williams Beurner 7q
 • Smith Magenis 17p
 • Miller Diecker 17p
 • Wolf Hirschhorn 4p
 • SOTOS
 • Kallman
 • Alagille
 • XIST
 • Angelman UB3A
 • Cri-Du Chat / SOTOS
 • Langer Giedion
Napište nám

Infolinka (genetika):
☏ +420 725 459 899

Kultivační média pro cytogenetiku

Kultivační média Irvine Scientific

Irvine Scientific: Chang Amnio
kompletní médium pro prenatální vzorky (amniocentéza, choriové klky)

Irvine Scientific: Chang Marrow
kompletní médium pro vzorky kostní dřeně a periferní krve.

Irvine Scientific: Chang Medium MF
kultivační médium pro cytogenetiku bez přidaného mitogenu

Související produkty (Irvine Scientific)

Phytohemaglutinin (Irvine Scientific)

Kolcemid (Irvine Scientific)

Další produkty pro cytogenetiku od Irvine Scientific

Napište nám

Infolinka (genetika):
☏ +420 725 459 899

NG PCR: termocykler nové generace

NG PCR: termocykler nové generace

Inovativní systém pro PCR

 • Technologie tří dvojic výhřevných bloků a tenkostěnných PCR destiček umožňuje prakticky okamžitou změnu teploty vzorku v jamce.
 • Celkový čas PCR je zkrácen o dobu potřebnou k zahřívání a chlazení bloku a dále o čas ke stabilizaci teploty reakčního mixu.
 • Kompatibilní se všemi mastermixy
 • Limit: 30 cyklů / 3 teploty / 100 bp / 2 minuty
 • Pokročilé funkce: změna teploty / času mezi cykly, touchdown, stepdown, preamplifikace.
Spotřební materiál a příslušenství
Termocykler NG-PCR je podle aktuálních informací kompatibilní se všemi polymerázami a PCR mixy. Pro funkčnost přístroje je nutné používat kompatibilní spotřební materiál MBS:
 • PCR destičky MBS microplates pro použití v plochém bloku ve formátech na 96 nebo 384 jamek, s čárovým kódem nebo bez něj, v různých barvách rámečku.
  96jamkové destičky jsou dostupné pro objemy 2-5 μl nebo 5-20 μl.
  Standardní rozměry destiček (rámeček, vzdálenost jamek) umožňují použití s pipetovacími automaty nebo multikanálovou pipetou.
 • Aluminiové zatavovací fólie k bezpečnému uzavírání destiček pomocí svářečky (heat-sealeru).
 • Pipetovací špičky se zpevněným hrotem na propíchnutí fólie a získání PCR produktu z destičky.
Katalogové číslo Popis
NGPCR1 NextGen PCR - přístroj
NGPCR0096D 96jamkové destičky MBS (10 ks)
NGPCR0096BD 96jamkové destičky MBS s čárovými kódy (10 ks)
NGPCRSeal10 Aluminiové zatavovací fólie (10 ks)
NGPCRTips96 Špičky s hrotem, (krabička 96 ks)
V902001 VTS Variable Temperature Sealer
(zatavovač na destičky, semiautomatický; výrobce Vitl)
V903001 MictoTS
(zatavovač na destičky, manuální; výrobce Vitl)
Demo / vyzkoušení přístroje

Nabízíme možnost krátkodobého zapůjčení přístroje za cenu spotřebního materiálu.

Pro bližší informace nás kontaktujte.

Napište nám

Infolinka (genetika):
☏ +420 725 459 899

Celogenomová amplifikace

One Step WGA Kit
One Step WGA Kit pro celogenomovou amplifikaci vyvinula německá firma Bioron na principu kombinace DOP-PCR (degenerated-oligo-primers PCR) s optimalizovanou sekvencí primeru a modifikovanou SD polymerázou. SD polymeráza má i "strand displacement" aktivitu podobně jako polymeráza fága Φ29, a je stabilní do teploty 92 °C. Amplifikace probíhá jednokrokově, během cca dvou hodin. Touto metodou lze získat fragmenty o délce až 3 kb z genomové DNA nebo amplifikovat templát fragmentovaný až na 100 bp. Kit obsahuje vše pro amplifikaci lidské DNA z jedné buňky nebo z malého množství buněk:
 • 2,5× master mix bez enzymu
 • 10 U/μl SD polymerázu
 • lidskou genomovou DNA jako pozitivní kontrolu
 • vodu v PCR kvalitě
Další informace na stránce výrobce (Bioron).
Informace pro objednání
Katalogové číslo Popis Balení
108725 One Step WGA Kit 25 reakcí
108750 One Step WGA Kit 50 reakcí
108702 SD polymeráza, 10 U/μl 200 U
108710 SD polymeráza, 10 U/μl 1000 U
108800 SD polymeráza, 50 U/μl 1000 U
108850 SD polymeráza, 50 U/μl 5000 U
108902 SD polymeráza HotStart, 10 U/μl 200 U
108910 SD polymeráza HotStart, 10 U/μl 1000 U
Napište nám

Infolinka (genetika):
☏ +420 725 459 899

RNA technologie

siPOOLsTM: posttranskripční regulace genové exprese
 • směsi 30+ malých RNA k efektivní a specifické regulaci exprese cílových genů pomocí RNA interference (siRNA)
 • heterogenní směs siRNA efektivně snižuje nespecifické působení malých RNA
 • vysoká reproducibilita
 • záruka funkčnosti
 • stránky výrobce: www.sitoolsbiotech.com
raPOOLsTM: izolace biomolekul na základě afinity k RNA

Směsi biotinylovaných oligonukleotidů pro izolaci biomolekul na základě afinity k RNA.

Stránky výrobce: www.sitoolsbiotech.com

Napište nám

Infolinka (genetika):
☏ +420 725 459 899

Další reagencie pro molekulární biologii a cytogenetiku

Restrikční endonukleázy
Restrikční endonukleázy Bioron:
kompletní seznam na stránkách výrobce.
Enzymy - polymerázy
Polymerázy Bioron:
kompletní seznam na stránkách výrobce.
Pufry a reagencie pro FISH
Pufry a reagencie pro FISH od Scigene
Katalogové číslo Popis Balení
2010-00-1 FISH Wash Buffer 1 4 litry (box)
2010-00-2 FISH Wash Buffer 2 4 litry (box)
2030-00-1 FISH Pretreatment Reagent (1M)
na bázi thiokyanatanu sodného
1 litr (láhev)
2030-00-2 FISH Pretreatment Reagent (1M)
na bázi thiokyanatanu sodného
4 litry (box)
2022-00-1 Stabilizovaný pepsin CytoZyme
bez reakčního pufru
5 ml (koncentrát)
2022-00-2 Stabilizovaný pepsin CytoZyme
bez reakčního pufru
20 ml (koncentrát)
2022-00-3 Stabilizovaný pepsin CytoZyme
bez reakčního pufru
100 ml (koncentrát)
2022-02-1 Stabilizovaný pepsin CytoZyme HC
bez reakčního pufru, vysoce koncentrovaný
5 ml (koncentrát)
2022-02-2 Stabilizovaný pepsin CytoZyme HC
bez reakčního pufru, vysoce koncentrovaný
20 ml (koncentrát)
2022-02-3 Stabilizovaný pepsin CytoZyme HC
bez reakčního pufru, vysoce koncentrovaný
100 ml (koncentrát)
2022-10-1 Reakční pufr CytoZyme
pro všechny formy pepsinu CytoZyme
250 ml
2022-10-2 Reakční pufr CytoZyme
pro všechny formy pepsinu CytoZyme
1 litr
2022-10-3 Reakční pufr CytoZyme
pro všechny formy pepsinu CytoZyme
4 litry
2020-00-1 CytoBond Removable Coverslip Sealant
lepidlo na krycí skla pro hybridizaci FISH
100 ml
Kultivační média klasická + suplementy a pufry

Klasická kultivační média, např.:

 • DMEM
 • RPMI 1640
 • McCoy's
 • MEM

Další reagencie ke kultivaci:

 • L-Glutamin
 • HEPES
 • Trypsin
 • EDTA
 • antibiotika
 • PBS

Kompletní přehled na stránce výrobce - Irvine Scientific.

Napište nám

Infolinka (genetika):
☏ +420 725 459 899

Přístroje a vybavení

Laboratorní přístroje a váhy OhausMalé laboratorní přístroje Ohaus (www.ohaus.com):
 • Laboratorní váhy
 • Centrifugy
 • Třepačky a inkubátory
 • NOVINKA: homogenizátor pro molekulární aplikace: DNA, RNA, proteiny, PCR, genová exprese Materiály: savčí tkáně, rostliny, semena rostlin, houby, kvasinky, bakterie a další.
Hybridizátory a automaty - NGS, čipy, FISH (Scigene)
 • Inkubátory Hybex: midi destičky, BAC čipy aj.
 • Hybridizační pece na western-blot
 • Hybridizační pece na čipy
 • Hybridizační pece na FISH
 • Hybridizátory FISH
 • Little Dipper procesor: automatické odmývání aCGH čipů a FISH skel
PCR termocyklery

NextGen PCR: termocykler nové generace.

 • Kompletní PCR během několika minut
 • Kompatibilní se všemi mastermixy
 • Bližší informace v samostatném oddílu této stránky: link


Standardní PCR termocykler

 • 48 nebo 96 jamek
 • Dodavetel Bioron

Real-time PCR termocyklery RealLine

 • 48 nebo 96 jamek
 • 4 nebo 5 barevných kanálů
 • Dodavetel Bioron
 • Testovány s diagnostickými kity Bioron

Vodní lázně a cirkulátory
Vodní lázně pro široké použití a příslušenství k vodním lázním
PCR boxy a bezodtahové digestořeInovativní a cenově dostupné PCR boxy a bezodtahové digestoře LabBubble
Napište nám

Infolinka (genetika):
☏ +420 725 459 899

Spotřební materiál

Spotřební materiál k termocykleru NG-PCR
Katalogové číslo Popis
NGPCR0096D 96jamkové destičky MBS (10 ks)
NGPCR0096BD 96jamkové destičky MBS s čárovými kódy (10 ks)
NGPCRSeal10 Aluminiové zatavovací fólie (10 ks)
NGPCRTips96 Špičky s hrotem, (krabička 96 ks)
Spotřební materiáíl k homogenizátoru OhausLyzační zkumavky do homogenizátoro Ohaus, rozlišené podle homogenizovaného materiálu:
 • Bakterie
  kat č. 30391402, 100 ks, bílý uzávěr
 • Kvasinky
  kat č. 30391404, 100 ks, žlutý uzávěr
 • Houby - buňky a mycelia
  kat č. 30391405, 100 ks, modrý uzávěr
 • "Měkké vzorky" - buněčné kultury, vzorky jater, mozku aj., tenké řezy houbových stélek a měkký rostlinný materiál
  kat č. 30391406, 100 ks, oranžový uzávěr
 • Rostlinný materiál
  kat č. 30391408, 100 ks, zelený uzávěr
 • Živočišný materiál - kolagenózní vzorky, tumory, svalová tkáň, plicní tkáň, hmyz aj.
  kat č. 30391409, 100 ks, červený uzávěr
 • Environmentální vzorky - sedimenty, substráty, biofilmy aj.
  kat č. 30391410, 100 ks, červený uzávěr
 • Sada vzorků: 2 zkumavky od každého typu, 14 ks celkem.
  kat č. 30391433
Fólie na zatavování mikrotitračních destiček


 • Sortiment zatavovacích fólií Vitl
 • Fólie pro termocykler NG-PCR
Napište nám

Infolinka (genetika):
☏ +420 725 459 899