Elucigene CF-EU2v1

Elucigene CF-EU2v1

Diagnostický kit Elucigene CFEU2v1 pro detekci 50 mutací v genu CFTR, způsobujících cystickou fibrózu nebo neplodnost

  • QF-PCR (detekce pomocí kapilární elektroforézy: ABi3100, 3130, 7500)
  • Optimalizované spektrum mutací pro středoevropskou populaci
  • Semi-kvantitativní metoda: balancované signály pro každý analyt
  • Snadné hodnocení, intuitivní vizualizace
  • Standardní metoda používaná pro novorozenecký screening CF