Komplexní dodávky

 • Komplexní dodávky (KD) jsou nedílnou součástí strategie firmy
  zejména v oblasti asistované reprodukce včetně PGD
 • Účelem KD je zajistit zákazníkům individuální řešení nového / modernizovaného centra
  při dosažení úspory časových a finančních nákladů
 • Realizace KD probíhá v těchto etapách:
  • Studium záměru zákazníka, spolupráce na přípravě projektu
  • Předložení několika variant nabídek prostředků zdravotnické techniky (PZT)
   od zastupovaných výrobců i partnerských firem
  • Produktová a cenová optimalizace výsledné nabídky
  • Garance funkčnosti, kompatibility, servisu a finančních výhod
   (sleva, splátky, zprostředkování financování)
 • Dva směra rozvoje KD:
  • Dodávky pro biomedicínský výzkum (kromě existujících dodávek AR a PGD)
  • Realizace v zemích EU i mimo EU
 • Historie:
  • Od vzniku firmy dosud realizováno téměř 20 projektů CAR v České republice, na Slovensku a v zemích EU
 • Kompletace center a laboratoří:
  • Sanatorium Pronatal Praha
  • Repromeda Brno
  • Klinika reprodukční medicíny Zlín
  • Genetika Pronatal Praha
  • IVF Institut Plzeň
  • Institut reprodukční medicíny Karlovy Vary
  • Dr. Alexander Piešťany (SK)
  • Iscare Martin (SK)
  • Iasi (RO)
  • UCRM Bratislava (SK)
  • Stellart Teplice
  • Eurofertil Ostrava
  • Reprogenesis Brno
  • City Fertility London (UK)
  • Repromedica Bratislava (SK)
  • Repromed Dublin (IE)
  • a další

Comments are closed