Profil

Motto

  • JEDNOU? ZNOVU. STÁLE!

Vize

  • Dosažení dlouhodobého partnerství se zákazníky i s výrobci PZT

Mise

  • Kvalitou nabízených produktů a služeb a aplikací firemní strategie se stát pro zákazníky nepostradatelným obchodním partnerem a díky tomu i jedním z market-leaderů ve vybraných oblastech biomedicíny

Strategie

  • Klasická distribuce produktů z katalogů jednotlivých zastupovaných výrobců PZT
  • Alternativní návrhy a realizace komplexních dodávek vedoucích k dosažení
    organizačních a finančních úspor pro zákazníky / investory
  • Dodržování vysokých standardů kvality výrobků, dodávek, servisu a finančního managementu vyplývá z dodržování systému managementu kvality dle ČSN ISO 9001 a každoročně prováděného finančního auditu

Kvalita

  • Systém řízení kvality je zaměřen na neustálé zlepšování procesů fungování společnosti
    a s tím související spokojenost zákazníka
  • Společnost od roku 2009 používá systém managementu kvality dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001, aplikovaný na tyto obory činnosti:
    • Distribuce a servis speciální zdravotnické techniky
    • Výzkum, vývoj a výroba prostředků in vitro diagnostiky
    • Montáž, opravy a revize elektrických zařízení

Současnost

  • Společnost má tři specializované divize pro dodávky PZT:
    • Asistovaná reprodukce / Kultivace buněk
    • Patologie / Cytologie
    • Molekulární genetika / Cytogenetika
  • Nyní má společnost zastoupení ve čtyřech zemích EU
    • Česko
    • Slovensko
    • Rumunsko
    • Maďarsko
  • Aktivní účast na tuzemských i zahraničních kongresech
    • ESHG
    • ESHRE
    • ECA
    • a další…

Historie

  • 1996 – 2000: Založení firmy, specializace na oblast in vitro fertilizace
  • 2001 – 2009: Založení a rozvoj imunodiagnostické divize pro oblast patologie a cytologie
  • 2010 – 2014: Založení a rozvoj divize molekulární genetiky a cytogenetiky

Comments are closed