Profil

Motto

 • JEDNOU? ZNOVU. STÁLE!

Vize

 • Dosažení dlouhodobého partnerství se zákazníky i s výrobci PZT

Mise

 • Kvalitou nabízených produktů a služeb a aplikací firemní strategie se stát pro zákazníky nepostradatelným obchodním partnerem a díky tomu i jedním z market-leaderů ve vybraných oblastech biomedicíny

Strategie

 • Klasická distribuce produktů z katalogů jednotlivých zastupovaných výrobců PZT
 • Alternativní návrhy a realizace komplexních dodávek vedoucích k dosažení
  organizačních a finančních úspor pro zákazníky / investory
 • Dodržování vysokých standardů kvality výrobků, dodávek, servisu a finančního managementu vyplývá z dodržování systému managementu kvality dle ČSN ISO 9001 a každoročně prováděného finančního auditu

Kvalita

 • Systém řízení kvality je zaměřen na neustálé zlepšování procesů fungování společnosti
  a s tím související spokojenost zákazníka
 • Společnost od roku 2009 používá systém managementu kvality dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001, aplikovaný na tyto obory činnosti:
  • Distribuce a servis speciální zdravotnické techniky
  • Výzkum, vývoj a výroba prostředků in vitro diagnostiky
  • Montáž, opravy a revize elektrických zařízení

Současnost

 • Společnost má tři specializované divize pro dodávky PZT:
  • Asistovaná reprodukce / Kultivace buněk
  • Patologie / Cytologie
  • Molekulární genetika / Cytogenetika
 • Nyní má společnost zastoupení ve čtyřech zemích EU
  • Česko
  • Slovensko
  • Rumunsko
  • Maďarsko
 • Aktivní účast na tuzemských i zahraničních kongresech
  • ESHG
  • ESHRE
  • ECA
  • a další…

Historie

 • 1996 – 2000: Založení firmy, specializace na oblast in vitro fertilizace
 • 2001 – 2009: Založení a rozvoj imunodiagnostické divize pro oblast patologie a cytologie
 • 2010 – 2014: Založení a rozvoj divize molekulární genetiky a cytogenetiky

Comments are closed