Patologie a cytologie

Podrobnosti k níže uvedeným kategoriím již brzy
Aktualizováno 1.5.2017

Reagencie a spotřební materiál pro IHC Reagencie pro FISH Přístroje a vybavení pro patologii a cytologii


Reagencie a spotřební materiál pro IHC

Protilátky a kontroly
Vizualizační systémy
Doplňkový sortiment (chromogeny, pufry, diluenty, blokátory, barvicí roztoky, proteolyt. enzymy)
Podložní a krycí sklíčka
Školení nových uživatelů v IHC technice


Reagencie a příslušenství pro FISH

CE-IVD i RUO sondy FISH, custom sondy FISH
FISH reagenční kity pro cytologické, histologické preparáty
Enzymy, pufry
Přístroje pro FISH (hybridizátory a hybridizační pece, horké plotýnky, automatizace)
Školení nových uživatelů


Přístroje a vybavení pro patologii a cytologii

Cirkulační vodní lázně
Přístroje pro hybridizaci
Boxy PCR, biohazard
Digestoře
Přikrajovací stanice
Mikrotomy, kryomikrotomy
Recyklátory reagencií (formalín, alkoholy)
Termostaty
Myčky laboratorního skla
Pipety, špičky, podložní a krycí sklíčka, kádinky a držáky na skla

Comments are closed