Laboratorní přístroje a vybavení

(v úpravě)

Teplotní technika Laminární boxy, ochrana produktu/osob Mikroskopy a příslušenství Vybavení pro kryokonzervaci Monitorování dat, alarmy Mytí, desinfekce, filtrace vzduchu a vody Identifikace laboratorních vzorků / reagencií Přístroje pro molekulární biologii a cytogenetiku Přístroje pro patologii / cytologii


Teplotní technika

Biologické termostaty
Horkovzdušné sušárny
Kultivační inkubátory
Chlazené inkubátory
Vyhřívací bloky, desky, transportní boxy


Laminární boxy, ochrana produktu/osob

Laminární boxy tř. I
Laminární boxy tř. II – biohazard
Přístroje pro farmacii a biologický výzkum
Klimatizovaná komora pro mikroskopii


Mikroskopy a příslušenství

Optické mikroskopy
Motorizované a vyhřívané stolky
Elektronický adaptivní kondenzor
Antivibrační podložky a stoly
Systém pro cytogenetickou diagnostiku


Vybavení pro kryokonzervaci

Zamrazovací otevřené přístroje
Zamrazovací uzavřené přístroje
Média aj. příslušenství pro vitrifikaci
Pejety, svářečky pejet aj. příslušenství
Skladovací kryokontejnery
Zásobníky aj. příslušenství pro manipulaci s LN2
Měřiče a alarmy


Monitorování dat, alarmy

Digitální teploměry a loggery teplot
Senzory pro měření t, CO2, O2 a pH
Přístroje pro kontrolu prostředí v kultivačních inkubátorech
Modulární systémy pro monitoring, archivaci dat a alarmy
Kontrola hladiny LN2
Bezpečnostní systémy, datalogging
Externí alarmy, GSM brány


Mytí, desinfekce, filtrace vzduchu a vody

Myčky laboratorního skla
Desinfekční a čisticí prostředky pro laboratoře
In-line filtry do přívodu plynů k přístrojům s umělou atmosférou
Prefiltry, HEPA filtry a karbonové filtry proti VOC
Systémy purifikace vzduchu v laboratořích
Přístroje na měření čistoty vzduchu
Výrobny demineralizované vody


Identifikace laboratorních vzorků / reagencií

Značení laboratorního skla a plastů
Etikety s vysokou odolností potisku
Přenosné tiskárny s integrovanou klávesnicí
Vysokokapacitní stolní tiskárny
PC software k zadávání dat k tisku
Systémy pro automatizované značení podložních sklíček
Čtečky čárových kódů


Přístroje pro molekulární biologii a cytogenetiku

Hybridizační pece
Hybridizátory
Pipetovací automaty
Automaty pro manipulaci s preparáty: array-CGH, FISH apod.
Vodní lázně, vlhké komůrky, programovatelné termobloky
Systém pro regulaci ozonu v prostředí


Přístroje pro patologii / cytologii

Automaty pro základní barvení 
Automaty pro speciální metody 
Automaty pro imunohistochemii 
Automaty pro odparafínování, rehydrataci a odmaskování
Montovací automaty
Hybridizátory
Myčky laboratorního skla
Termostaty
Digestoře

Comments are closed