Molekulární biologie, cytogenetika

(v úpravě)

Reagencie a spotřební materiál pro čipové technologie Kity na genetickou diagnostiku chorob a patogenů Přístroje a vybavení pro aCGH a cytogenetiku Obecné přístroje a vybavení laboratoře


Reagencie a spotřební materiál pro čipové technologie

Array-CGH, SNP čipy
Značicí kity, hybridizační kity, odmývací pufry
Krycí skla, hybridizační komůrky
Software, technická podpora
Zaškolení nových uživatelů array-CGH


Kity na genetickou diagnostiku chorob a patogenů

FISH sondy, PCR kity, multiplex-PCR, ARMS
Kity: Cystická fibróza, familiární hypercholesterolémie, aneuploidie, trombofilní mutace
HIV, chřipka, hepatitida, tropické choroby, HPV
Onkologie, hematologie, prenatální screening


Přístroje a vybavení pro aCGH a cytogenetiku

Hybridizační pece
Pipetovací automaty
Automaty pro manipulaci s preparáty: array-CGH, FISH apod.
Vodní lázně, vlhké komůrky, programovatelné termobloky
Hybridizátory
Systém pro regulaci ozonu v prostředí


Obecné přístroje a vybavení laboratoře

Inkubátory s regulací koncentrace CO2 a O2
Monitorovací zařízení pro inkubátory
Boxy PCR, biohazard
Termostaty, plotýnky
Optické mikroskopy a příslušenství
Antivibrační stoly a podložky
Zamrazovací a vitrifikační techniky
Skladování, značení a sledování vzorků
Zobrazovací a monitorovací systémy pro analýzu buněk


Comments are closed